SAZNAJTE SVE O BELISAR USLUGAMA


Velika mreža stabilnih i pouzdanih partnera omogućava nam da svojim klijentima pružimo potpunu sinhronizovanost logističkih rješenja.

Svaku našu uslugu odlikuje kvalitet, sigurnost i brzina.


KONTAKTIRAJTE NAS


INTERMODALNI TRANSPORT


Zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu posebno smo profilisani u domenu intermodalnog transporta. Isporuka roba iz svih dijelova svijeta, uz korištenje svakog vida transporta, u saradnji sa nama postaje jednostavno i efikasno realizovana aktivnost.

BELISAR omogućava kombinaciju brodskog, željezničkog i drumskog transporta uz potpunu organizaciju kontejnerskih isporuka prema vašim zahtjevima. Prilagođavajući se potrebama klijenata, pronalazimo optimalno rješenje za isporuke bez kašnjenja.

Stručnim znanjem razvili smo mogućnost doprema i distribucije u svim značajnim lukama u svijetu, te saradnju sa najvećim svjetskim brodarima i agentima. Naše iskustvo u pomorskom transportu dovelo nas je do mreže dugoročnih partnerstava koja nam omogućavaju konkurentno pružanje usluga. Sve BELISAR usluge u oblasti brodskog transporta uključuju organizaciju prevoza punih i zbirnih kontejnerskih utovara, organizaciju prevoza vangabaritnog, rasutog i tečnog tereta, te usluge osiguranja robe.

Konkurentnost za nas osim cijene znači i strateško partnerstvo sa svakim od naših klijenata, što je garant pouzdanosti da su naša logistička rješenja napravljena pojedinačno za svakog saradnika i svaki oblik transporta. Sa nama prevoz punih kontejnerskih utovara, kao i zbirnih kontejnerskih utovara predstavlja korištenje velikog broja raspoloživih resursa koje posjedujemo.


DRUMSKI TRANSPORT


Naše usluge uključuju organizaciju drumskog transporta na teritoriji čitave Europe sa mrežom višom od 700 podvozara i 5.000 transportnih jedinica. Bilo da je u pitanju direktni ili kombinovani transport, BELISAR će uvijek pronaći najbolje rješenje za pouzdanu i brzu isporuku, bez obzira na vrstu transportovane robe.

Naši klijenti su sigurni da će njihova roba biti spakovana, utovarena i istovarena po dogovoru uz obezbjeđivanje neophodne dokumentacije za međunarodni transport, carinjenje robe, špediciju i distribuciju.


ŽELJEZNIČKI TRANSPORT


BELISAR u saradnji sa svim većim operaterima na području Jugoistočne Europe, te domaćim i inostranim željeznicama pruža usluge organizacije željezničkog transporta. Bilo da je riječ o direktnom ili kombinovanom željezničkom transportu, radimo u skladu sa vašim potrebama.

Organizovanje željezničkog transporta u saradnji sa kompanijom BELISAR obuhvata cjelokupnu kalkulaciju, trebovanje vagona, pripremu robe za transport, utovar i istovar, nabavku dozvola i ostale dokumentacije, kao i obavljanje carinske procedure i kontinuirano praćenje robe u toku transporta za svaki vid standardnog i nestandardnog transporta.


CARINSKO POSREDOVANJE I SAVJETOVANJE


BELISAR radi sve usluge carinskog posredovanja i savjetovanja s ciljem unapređenja poslovanja svojih klijenata. Iskusni tim posvećen je pronalasku najboljih rješenja kod svih uvoznih, izvoznih i provoznih procedura za svaki vid transporta. Naši registrovani i licencirani carinski agenti će za vas obaviti sve carinske procedure uz sve potrebne savjete za rezultat koji cjenovno i vremenski odgovara vašim planovima.

Za vaše potrebe BELISAR nabavlja neophodne dozvole i radi pripremu dokumentacije, posredovanje kod državnih i inspekcijskih organa, obezbjeđivanje skladištenja robe u carinskim skladištima i osiguranje robe.


SKLADIŠTENJE ROBE


BELISAR posvećuje posebnu pažnju uslugama skladištenja vaše robe. Logistički centri naše kompanije su moderni i sigurni, i odgovaraju svakom tipu robe uz prilagođavanje temperature. Zahvaljujući automatizovanim lokacijama, skladištenje za svoje klijente obavljamo u kontrolisanim i bezbijednim uslovima sa sistemima upravljanja za brzu pripremu i isporuku robe.

Posjedujemo skladišne kapacitete u zatvorenom skladišnom prostoru od 5.000 m2 i otvorenom skladišnom prostoru od preko 2.000 m2. Pored sopstvenih skladišta, raspolažemo i sa javnim carinskim skladištima površine preko 1.500 m2 i mrežom saradnika u ovoj oblasti poslovanja.

Pored upravljanja skladišnim poslovanjem, kao ključnom tačkom u lancu snabdijevanja, nudimo i dodatne usluge kao što su pakovanje i sortiranje robe, označavanje robe, komisioniranje, transport i distribuciju, te usluge carinjenja robe.

 

IMATE DODATNA PITANJA?


Za sva vaša pitanja, stojimo Vam na raspolaganju.


KONTAKTIRAJTE NAS